07-03-14 8
#keiko #wakana #keikoxwakana #kalafina
#kalafina #keiko #wakana #hikaru
#kalafina #keiko #wakana #keikoxwakana
#kalafina #keiko #wakana #hikaru
05-12-14 37   via → voldeminn   source: hikaru9
#wakana #Ootaki wakana #kalafina
#Kalafina #sora Kagayaku no wa ni Shijima #keiko #wakana #hikaru
#hikari no senritsu #kalafina #hikaru #wakana #keiko
#magia #kalafina #wakana #keiko #hikaru
#kalafina #after eden #wakana #keiko #hikaru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10